ரஷிமிக்கா

rashmika-mandanna

முதல் படம்:

வரவிருப்பவை:

வேறு மொழி(கள்) : Pushpa 2 (Tamil) , Pushpa 2 (Hindi) , Pushpa 2 (Kannada) , Pushpa 2 (Malayalam)

பிறந்த தேதி:: Jan 01, 1970

ரஷிமிக்கா தமிழ் திரைப்படங்கள் :