பெயர்:

adharvaa

பிறந்த இடம்: Chennai, Tamil Nadu, India

படங்கள்: 6

முதல் படம்: நிறங்கள் மூன்று ( Tamil )

வரவிருப்பவை: ருக்குமணி வண்டி வருது

பிறந்த தேதி:: May 07, 1989

தமிழ் திரைப்படங்கள் :